Guanxing Group
Hồ sơ công ty
During the 13th Five-Year Plan period, The total scale of Guaxing group has reached 1 million spindle, 1000 air-jet looms, 800 large circular knitting machines and 10 printing and dyeing lines, which will form an oversized enterprise group integrating textile printing and dyeing, knitwear, home textile decoration, quartermaster special supply and trade logistics.
Thông tin công ty
Textile Raw Material
nhà chế tạo
Cotton,Cotton Yarn,Blanket,Cotton Fabric
1977
5001 - 9999
Above US$100 Million
Above US$100 Million
Toàn thế giới
Thông tin thành viên
Lee Xin
M
Director/CEO/General Manager
Top Supplier
2020-09-04
2020-10-27
Yes
Giấy chứng nhận
Hồ sơ xác thực thành viên

Để giúp người kinh doanh xây dựng niềm tin tương tác trực tuyến, Globaltextiles.com đặc biệt thiết kế hồ sơ xác thực cho các nhà cung cấp TOP, có thông tin cơ bản về công ty được xác thực và xác minh bởi các cơ quan tín dụng bên thứ ba. Chỉ các nhà cung cấp TOP thông qua xác thực mới có thể được cấp logo xác thực.