Guanxing Group
Hồ sơ công ty
Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, Tổng quy mô của tập đoàn Guaxing đã đạt 1 triệu trục chính, 1000 máy dệt khí nén, 800 máy dệt kim tròn cỡ lớn và 10 dây chuyền in và nhuộm, sẽ hình thành một nhóm doanh nghiệp quá khổ tích hợp ngành dệt và in nhuộm, hàng dệt kim, trang trí hàng dệt gia dụng, cung cấp đặc biệt cho quý trưởng và hậu cần thương mại.
Sản phẩm